Kontakt

 

Unikom Osijek logotip

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Osijek, Ružina 11a

Telefoni (031): 374-212 centrala
                           374-211 direktor
                           372-683 telefax

e-mail: unikom@unikom.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
dipl. iur. ZVONIMIR SOKOL
tel. 031/374 - 226
e-mail: zvonimir.sokol@unikom.hr

Službenik za informiranje:
prof. Tatjana Elez
Tel. 031/ 374- 214
e-mail: tatjana.elez@unikom.hr
Službenik za informiranje obavlja svoju dužnost sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

M.B. 3013421
OIB: 07507345484
Trgovački sud u Osijeku - MBS:030060225,

Žiroračun: (za pravne osobe)  2340009-1100164914
                      Privredna banka Zagreb d.d.
                      Račkoga 6
                      10 000 Zagreb

                      (za fizičke osobe) 2500009-1102015249
                      Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
                      Slavonska avenija 6
                     10 000 Zagreb

Temeljni kapital: 64.011.100,00, u cijelosti uplaćen

Član Uprave: direktor Davor Vić, dipl. ing. građ..,
Predsjednik Nadzornog odbora: Svetozar Sarkanjac

Besplatni telefon:
0800 200 025

 


Prikaži Unikom Osijek na većoj karti